Programmet Långfilm - uppdatering 2022

PROGRAMMET LÅNGFILM                 

Programmet Långfilm kommer inte öppna för nya sökande under 2022.
De deltagare som antogs vid första omgången kommer fortsätta i ett förlängt program som löper vidare genom 2022.

Vi återkommer gällande hur det kommer se ut för 2023.

Hälsningar,
Programmet-teamet

Nyheter / Inlägg

Lansering av Programmet!

Manolo och Filson ska hjälpa Film i Skåne att hitta nya röster inom filmen!
Nu lanseras Programmet-Kortfilm och Programmet-Långfilm 

När Filminstitutets krisstöd möjliggjorde en satsning på att hitta nya röster inom filmen tog Film i Skåne chansen att förändra och förbättra sitt arbete inom mångfald och inkludering.  
Två nya filmprogram, Programmet- Kortfilm och Programmet-Långfilm, startar i höst och förhoppningen är att fler skånska filmskapare med en variation av bakgrunder och uttryck ska se möjligheterna i att arbeta med film. 
Programmet-Kortfilm fokuserar på produktion av kortfilm och här eftersökes nya filmskapare från hela Skåne med olika perspektiv, filmskapare som kanske gjort videos eller musikvideos, men som inte sökt sig till filmbranschen tidigare. Programmet-Långfilm fokuserar på utveckling av långfilm och riktar sig till dem som är redo att jobba med ett längre format och redan har gjort en del film.  

” Vi vet att det sker mycket filmskapande i Skåne i olika kanaler, men vi vet också att vi inte når ut till alla. Filmbranschen kan verka väldigt intern för dem som är utanför branschen och vi måste jobba på flera olika plan för att fler ska känna sig manade att söka sig till oss.
Hanna Sohlberg, talangutvecklare och konsulent Film i Skåne 

För att underlätta för nya röster har Film i Skåne försökt undanröja en del hinder. En ny hemsida, fri från branschspecifik terminologi och med ett mer direkt tilltal, har skapats för filmprogrammen. Kraven för att ansöka har sänkts och ansökan kan ske genom videopresentationer, och inte bara genom text. Film i Skåne har även anlitat två rekryterare för att hitta filmens nya röster. Filson Ali och Manolo Diaz Rämö kommer att vara projektets ansikte utåt och arbeta med att hitta nya röster.  

” Jag tror på det är viktigt att göra sig tillgänglig i olika nätverk och kanaler och nyckelpunkterna här är att identifiera, skapa relation, informera och uppmana
Filson Ali

Det är viktigt att fråga sig själv var målgruppen befinner sig, både fysiskt och digitalt, och vad det finns för utmaningar som hindrar målgruppen från att söka sig till sammanhang som Programmet
Manolo Diaz Rämö 

Filson och Manolo kommer arbeta under sommaren med att kommunicera med nya filmskapare, dels via digitala forum, men också ute på olika platser i Skåne för att öka tillgängligheten och fånga upp fler röster. Information om programmen, ansökan, ambassadörer mm på filmprogrammet.se 

Programmet - kortfilm och Programmet Långfilm - genomförs i samverkan med Filmcentrum Syd och Centrum för Dramatik Syd.  

Programmet - Långfilm och Programmet - Kortfilm möjliggörs genom: 
Svenska Filminstitutet 
- Krisstödet Talent to Watch som syftar till att ge nya röster möjlighet att hitta sin väg i filmens ekosystem. Syfte med detta krisstöd är att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av Covid-19-pandemin. 
-
Talangutveckling i hela landet som syftar till att stärka den svenska filmen genom att bidra till talangutveckling i hela landet och öka utbytet av kunskap och erfarenhet för aktörer verksamma inom filmområdet.

Kulturnämnden Region Skåne 
- Insatser till Programmet- Långfilm, samt Manusrummet 

May 27, 2021, 10:55 p.m.

Kontakt